***

Vecā Stendera raksti. 2. sējums. Dziesmas

Gothards Frīdrihs Stenders

1901

Cena
€ 15 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Rīgas Latviešu Biedrības derīgu grāmatu nodaļa
Lpp. skaits: 109
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Lietota
Valoda: latviešu
Apraksts

Stenders, Gothards Frīdrihs,  Wezâ Stendera raksti : G. F. Stendera simts gadu peemiņai / Gotthard Friedrich Stender ; Rīgas Latweeschu beedribas Sinibu Komisijas usdewumā sakopojis K. Kundsiņsch, Smiltenes mahzitajs ; Ar G.F. Stendera gihmetni us atsewischķas lapas. Rīga : Rīgas Latviešu Biedrības derīgu grāmatu nodaļa, 1897-1901 2 sēj. : portreti ; 20 cm.

Piedāvājumā 2 sēj. Dziesmas

Gothards Frīdrihs Stenders (saukts par Veco Stenderu; Gotthard Friedrich Stender) (1714-1796). Rakstnieks, valodnieks, vācu tautības mācītājs. Sācis latviešu laicīgās literatūras tradīcijas, daiļradē klasicisma un sentimentālisma iezīmes.

Grāmatas vāki un titullapa ar švīkājumiem un zīmogiem. Aizmugurējā vākā neliels ieplēsums - apm. 2 cm. Lapas tīras, kārtīgas, nav zudumu.

Vecajā ortogrāfijā.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020