Noteikumi | Terms & Conditions | GUNASGRAMATAS.COM

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “Gunas grāmatas”, reģistrācijas Nr. 43603081899, juridiskā adrese: Katrīnas dambis 20A - 2, Rīga, (turpmāk Uzņēmums), un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – Pircējs), kas veic preču pirkumu Uzņēmuma interneta veikalā www.gunasgramatas.com (turpmāk – e-veikals).

1. Līguma priekšmets
Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma e-veikalā.

2. Distances līguma spēkā stāšanās
Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu, ko automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas ģenerē Uzņēmums ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

3. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu
Iepirkties Uzņēmuma e-veikalā Pircējs var arī bez iepriekšējas reģistrēšanās, kas neietekmē Līguma izpildes noteikumus.

Lai veiktu pasūtījumu e-veikalā:
1) pie interesējošās preces Pircējam jānospiež pogu "Ielikt grozā"
2) lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu. Iespējams atgriezties e-veikalā, izvēlēties papildus citas preces un pēc tam atkārtoti atgriezties iepirkumu grozā, nospiežot uz lauka lapas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu;
3) lai veiktu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju. Lai pabeigtu pasūtījuma apstrādi, Pircējam jāpiekrīt lapā minētajiem noteikumiem. Pēc tam poga "Pasūtīt" kļūst aktīva, un, to nospiežot, pasūtījums tiks reģistrēts. Pēc pasūtījuma reģistrēšanas tiks attēlots teksts "Paldies! Jūsu pasūtījums ir saglabāts. Tuvākajā laikā sazināsimies ar Jums"

Tāpat Pasūtījumus iespējams veikt:
• jebkurā diennakts laikā, reģistrējot pasūtījumu interneta veikalā;Pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā Uzņēmums sazināsies ar Pircēju, lai iespējams precizētu informāciju un/vai apstiprinātu pasūtījumu.

4. Pasūtījuma apmaksas noteikumi
Par pirkumu e-veikalā Pircējs var norēķināties:
• ar internetbankas starpniecību, izmantojot kredītiestāžu izsniegtu debetkarti;
• veicot pārskaitījumu;
• skaidrā naudā veikalā, ja uz e-pastu: gunasgramatas@gmail.com ir rakstiski pieteikta preces rezervācija. Tad samaksu var veikt preces saņemšanas brīdī.
• Izmantojot PayPal kontu

Kad aizpildīta informācija pasūtījuma formā, uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, kas jāapmaksā pirms preces saņemšanas. Rēķinā būs norādīti visi dati, kas nepieciešami apmaksai internetbankā. Pirkums tiks uzskatīts par apmaksātu un preču piegāde tiks veikta pēc naudas saņemšanas Uzņēmuma norēķinu kontā.

5. Piegādes noteikumi
Preces iespējams saņemt:
• Uzņēmuma veikalā, veikala darba laikā. Preču saņemšana Uzņēmuma veikalā ir bez piegādes maksas. Veikala adrese: Rīga, K. Barona iela 19 - 3 (pagalmā); LV 1011
• Ar Omniva pakomātu starpniecību, pakalpojuma cena sākot no 3,- EUR atkarībā no sūtījuma izmēriem.
• Ar AS “Latvijas pasts” starpniecību, atbilstoši AS “Latvijas pasts” noteiktiem piegādes termiņiem un e-veikalā noteiktiem piegādes pakalpojuma izcenojumiem, "Latvijas pasts", ierakstīts sūtījums - cena tiek rēķināta pēc sūtījuma svara un valsts.
• Starptautiski sūtījumi iespējami ar DHL, FedEx iepriekš par to Pircējam un Uzņēmumam savstarpēji vienojoties.
Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā!Uzņēmums patur tiesības nepiegādāt / nodot preci, ja Pircējs nav veicis preces apmaksu.Preču cenas ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN). Cenā nav iekļauta maksa par piegādi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona un preces svara/izmēra/iepakojuma.Uzņēmums nav atbildīgs par preču subjektīvām īpašībām, piem. grāmatu, datu nesēju, audioierakstu, u.c. saturu!

6. Garantija
Uzņēmuma e-veikalā piedāvātajām precēm garantija netiek nodrošināta saskaņā ar to ka Uzņēmums tirgo lietotu preci.Ja ir radušās pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti, ar preci un apmaksu apliecinošiem dokumentiem Pircējs var vērsties Uzņēmumā. Ja tiek konstatēts defekts, kas nav bijis norādīts preces aprakstā vai piezīmēs, Uzņēmums apņemas apmainīt preci pret atbilstošu preci. Ja tiek konstatēts defekts, ko precei lietošanas laikā radījis pats Pircējs, prece netiek mainīta.Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar 2006.gada 1.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

7. Distances līguma izpildes laiks
Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus Latvijas Republikas teritorijā ne vēlāk kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja vai atbilstoši e-veikala noteiktiem termiņiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas.Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Uzņēmums informē par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.

8. Atteikuma tiesības
Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un nosūtīt atpakaļ Uzņēmumam e-veikalā iegādāto preci.Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu (gadījumos, kad pasūtījums tika izpildīts daļēji).Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu e-pastu ir jāinformē mūs SIA “Gunas grāmatas”, (juridiskā adrese: Katrīnas dambis 20A - 2, Rīga, LV-1045), e-pasta adrese: gunasgramatas@gmail.com par lēmumu atteikties no šā līguma.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
• preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Uzņēmums vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
• prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
• pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ (piem.: higiēnas priekšmeti u.c.), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
• līgums noslēgts atklātā izsolē;
Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestai daļai patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus.

Ņemot vērā, ka Uzņēmums tirgo lietotu preci, tai var būt defekti, nolietojuma pazīmes, nepilnības un citas lietotai precei raksturīgas īpašības, kas tiek uzrādītas preces aprakstā, ko Pircējs akceptē Preci iegādājoties. Iegādājoties lietotu preci ar defektu, ja pārdevējs par to ir informējis, patērētājs nevar izvirzīt pretenzijas par šo konkrēto defektu.Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Uzņēmumam.

9. Preču atpakaļ saņemšanas kārtība
Pircējam, sūtot atpakaļ iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt Pircēja personas apliecinošu dokumentu, dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var preci sūtīt atpakaļ, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā, vai citā termiņā Uzņēmumam un Pircējam vienojoties.

10. Konfidencialitāte, privātuma politika
Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.

11. Citi noteikumi
Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.Elektroniski noslēgtos līgumu nosacījumus reģistrētiem Pircējiem vēlāk ir iespējams apskatīt mājas lapā, un Uzņēmums uzglabās tiem datus.Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu un Uzņēmuma izvēlētiem kritērijiem, aprakstiem un attēliem var būt informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs vairs atlikumos, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci vai saņemt pēc nākamās preču piegādes.

12. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

13. Uzņēmuma rekvizīti:
SIA Gunas grāmatas
Reg. Nr 43603081899
Juridiskā adrese: Katrīnas dambis 20A – 2; Rīga, LV-1045
Veikala adrese: K. Barona iela 19 – 3; Rīga, LV-1011
Tālr.: + 371 29208669
E-pasts: gunasgramatas@gmail.com
e-veikala www.gunasgramatas.com
Bankas konts:
Luminor Bank AS
IBAN: LV26RIKO0002930251006
Luminor SWIFT: RIKOLV2X
TERMS OF USE

This contract is being signed between Gunas grāmatas Ltd. (Registration No.: 43603081899, Registration address: Katrinas dambis 20A – 2; Rīga, LV-1045, Latvia, (further – Company), and physical or juridical person (further – Buyer) who is making a purchase in the Company’s online shop www.gunasgramatas.lv (further – Online Shop).

CONTRACT
Distance contract is a settlement between a Buyer and a Company based on the Company’s offer online. This distance contract concerns all orders that are made in the Company’s online shop.

CONTRACT VALIDATION
The distance contract becomes valid as soon as the Buyer has made a purchase online and has received the Company’s confirmation that is automatically generated via e-mail after the order is made. Orders and order confirmation are considered received when they are seen and available for both parties.

GENERAL RULES FOR ORDERING AN ITEM
Any purchases can be also made without any registration that doesn’t affect accomplishment of contract rules.
To make an order in the online shop:
1) Please press “buy” on the desirable item.
2) To order the chosen item please go to basket that is found upper side on the right side of the page. It is possible to go back to the shop and choose more items before going back again to the basket that is found upper side on the right side of the page.
3) To make an order it is necessary to fill in information about Buyer. To finish processing of an order, you have to agree with the terms of use. Afterwards the button “order” becomes active and when pressing on it, the order is registered. After the order is registered the text saying “Thank you! Your order is saved. We’ll contact you soon.” appears.
You can make an order:
at any time (round the clock) by making your order online;

ORDER PAYMENT RULES
It is possible to pay for your online order by:
• using online banking system (with a debit issued by credit institution);
• transferring money;
• using cash when receiving your order
• by PayPal
When the information is filled in an order form, there will be a bill sent to the Buyer’s e-mail that has to be paid before getting the product. All the data will be provided in the bill that will be necessary when paying the bill in an online bank. The order will be considered paid when the Company receives the money in their account. Afterwards the ordered items will be delivered.When receiving an ordered item a Buyer will also receive a way-bill that will have to be signed to confirm that the item has been received.

DELIVERY
Ordered items can be received:
• in the Company’s shop in the Republic of Latvia in the business hours that are indicated in the online shop. Receiving an item in shop is free of charge.• by delivery which is operated by Omniva parcel machine in Latvia, Lithuania and Estonia.
• by VAS Latvijas Pasts post services according VAS Latvijas Pasts delivery terms and delivery service rates.
• by express mail services according delivery service rates indicated in www.gunasgramatas.com online shop.Delivery price is not included in an item price!
The Company reserves the right not to deliver the ordered items in case when the Buyer has not paid a bill.
Value Added Tax is included in the prices. Delivery price is not included in the price of an item. Delivery charge may vary depending on delivery location as well as the weight / size / packaging of goods.
The Company is not responsible for subjective qualities of the goods f.e. the content of the books, media, audio/digital recordings etc.!

GUARANTY
The goods offered in the Company's e-store are not guaranteed in accordance with the fact that the Company sells used goods.If there are claims emerged about the quality of the item, a Buyer can turn to the Company with the item and documents that confirm the purchase. If a defect which is found was not indicated in the product description or notes, the Company undertakes to exchange the product for a corresponding product upon agreement with the Buyer.
If a defect is found but is considered to be generated by the buyer, the product will not be changed.
Buyer’s claims for the quality of the product will be solved in accordance with 1st of August 2006 Regulation of the Cabinet of Ministers number 631: “An order in which one applies and expresses a demand on a contract-inappropriate goods or services” requirements.

DISTANCE CONTRACT EXECUTION TIME
The Company undertakes to execute the distance contract regulations in the territory of the Republic of Latvia no later than 30 days after receiving an order from the buyer or outside territory of the Republic of Latvia according to the online shop terms (deadlines).If the Company cannot execute the contract regulations due to lack of the Buyer’s ordered goods, Company informs the Buyer about it. In that case the Company can offer an equivalent product to the Buyer.

REFUSAL RIGHTS
In accordance with the Consumer Rights Protection Law of the Republic of Latvia a Buyer can use his refusal rights and unilaterally deviate from the distance contract in 14 days time and return the product to the Enterprise that was bought in the online shop.
The established date of the refusal rights starts on the day when the Buyer has received the product (or a part of the products if the order is completed partially).
The Buyer cannot use the refusal rights if:
• the ordered products cannot be returned due to their nature (f. e., hygiene products etc.)
• the price of the good or service depends on financial market fluctuations which cannot be controlled by the Company or the service provider and which may occur during the term of the right of withdrawal;
• the product is made according to the Buyer's instructions or the product is clearly personalized;

In accordance with the 6th part of the 12th clause of the Consumer Rights Protection Law the consumer is responsible for keeping the product’s quality and safety in case of using his or her refusal rights during the 14 days time term. The Enterprise keeps its rights to reject the buyer’s refusal rights or to withhold the compensation charge in case when the returned product is damaged, because of being inattentive or ignoring the instructions for use, as well as when the original package of the product is lost or substantially damaged.
Noting that the Company sells a second-hand products, they may have defects, signs of wear and tear, deficiencies and other characteristics of the second-hand product, which are presented in the description of the product, which the Buyer accepts when purchasing the Product.
When purchasing a used product with a defect, if the seller has informed about it, the consumer cannot make a claim about this particular defect. Sending the withdrawal within the specified period terminates the contract and releases the Buyer from any contractual obligations, except for the costs related to the return of the goods to the Company.

PRODUCT RETURN SEQUENCE
When returning the product/s the Buyer has to prove his/her identity by presenting identity documents and showing a document (receipt) that proves the purchase. The product can be returned not later than in 14 calendar days time or other time agreeded by Company and Buyer.

CONFIDENTIALITY
The Company resolves not to reveal and not to betray the information about a Buyer to a third party without a signed written agreement except for the cases when the legislation of the Republic of Latvia or this contract is violated.

OTHER REGULATIONS
By filling in the information in an order form the Buyer confirms that he/she has become acquainted and agreed that the data provided by him/her is used to accept Buyer’s order and to deliver the goods in accordance with laws and regulations of the Republic of Latvia. By filling in the information in an order form the Buyer confirms that the messages concerning the order processing will be sent to his/her e-mail.
The seller reserves the rights to inform the Buyer about new products/services or discounts.
Electronically concluded contract regulations are later available (for registered users) and seen in the Company’s website and the Company will store those data.The descriptions of goods are made after the information given by producer, descriptions and pictures can be for information purposes, operational changes are possible. The parameters and configuration of the goods can be adjusted.
If the preferable product is not available the Company will offer an equivalent product or will suggest buying it when it is available again.

CONTRACT DURATION
The contract becomes valid when the Buyer’s order is made and is valid until the moment when the contracting parties have fully complied with their obligations to each other.

COMPANY DETAILS/CONTACTS
Gunas grāmatas Ltd
Registration number: 43603081899
VAT Registration number: LV43603081899
Legal Address: Katrīnas dambis 20A – 2; Rīga, LV-1045, Latvia
Office Address: K. Barona iela 19 – 3; Rīga, Latvia
Phone number: + 371 29208669
E-mail: gunasgramatas@gmail.com

Online shop’s www.gunasgramatas.com

Bank account:
Luminor Bank AS
IBAN: LV26RIKO0002930251006
Luminor SWIFT: RIKOLV2X
Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020