***

Runu krājums, jeb Galda runas un veselības izsaukumi visādās viesībās

Lapas Mārtiņš / L. Rujeniets

1900

Cena
€ 25 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: D. Zeltiņa apgāds
Lpp. skaits: 104
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Otrais izdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Lapas, Mārtiņš,  Runu krahjums, jeb, Galda runas un weselibas issaukumi wisadās weesibās, laikmetos, swehtkos un daschados atgadijumos, leelā iswehlē, prosā un dsejā / sakrahjis L. Rujeneets.  2. izd. Rīga : D. Seltiņa apgahdibā, 1900 98, [6] lpp.

Grāmata labi saglabājusies. Mazliet ieplēsts vāciņš un saņurcīti lapu stūri, bet viss tīrs un kārtīgs.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020