***

Родник | Avots (krievu val.)

1988 - 1989 - 1990

Cena
€ 90 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Изд-во ЦК КП Латвии / LPSR Komjaunatnes Centrālās komiteja
Iesējums: Brošēts
Ilustrators: Ojārs Pētersons, Kristaps Ģelzis, Sarmīte Māliņa, Sergejs Davidovs
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: Krievu / Russian
Apraksts

Родник : проза, поэзия, публицистика,критика : литературно-художественныйи общественно-политический ежемесячныйжурнал для молодежи.  Nr. 1 (1) (1987)-1 (70)(1994). Рига : Изд-во ЦК КП Латвии, 1987-1994. Sējumi : ilustrācijas ; 28 cm. ISSN 0235-1412.

Piedāvājumā ietilpst 3 gadu pilni komplekti. 1988 Nr 1 - 12; 1989 Nr 1 - 12; 1990 1 - 12.

Iznāk arī latviešu valodā: Avots.

 Avots : proza, dzeja, publicistika, kritika.  Nr. 1 (janvāris, 1987)-Nr. 6 (1992) Rīga : Avots, 1987-1992. nr. : ilustrācijas ; 27 cm

''Avots" bija ilustrēts literāri sabiedrisks žurnāls jaunatnei Latvijas PSR. Līdz 1991. gadam tas bija LPSR Komjaunatnes Centrālās komitejas un Rakstnieku savienības izdevums, no 1991. gada to izdeva Rakstnieku savienība.

Žurnāls iznāca periodiski bet neregulāri; no 12 reizēm gadā līdz 3 reizēm gadā, atkarībā no gada.

Žurnāla krievu izdevums ''Rodņik" 80. gadu beigās ieguva lielu popularitāti visā Padomju Savienībā. Žurnāls publicēja oriģināldarbus un tulkojumus — latviešu jauno autoru tekstus, materiālus par trimdas literatūru un literāro mantojumu, krievu un ārzemju daiļliteratūru (S. Beketa "Gaidot Godo", M. Bulgakova "Suņa sirds", F. Kafkas "Process", T. S. Eliota "Izpostītā zeme"), kā arī publicistiku, rakstus par mākslu, kino un teātri. Tā dēvētās atklātības jeb glasnostj atmosfērā ''Rodņik" publikācijas vēsturiskās patiesības jautājumos bija līdzvērtīgas Maskavā iznākošo Vissavienības izdevumu saturam. Žurnālu "Rodņik" vadīja Vladis Spāre, redakcijā strādāja Andrejs Ļevkins, Jānis Rokpelnis, Tatjana Fasta, Oļegs Mihalevičs u.c.

Rodnik / Avots (magazine in Russian) (Source/Spring): prose, poetry, journalism, criticism, culture theory. Riga: Avots, 1987-1994. no. : illustrations; 27 cm.

The offer includes 3-year full sets. 1988 No. 1– 12; 1989 No. 1– 12; 1990 1 –12.

The Russian edition of the magazine Rodnik gained great popularity throughout the Soviet Union in the late 1980s. The magazine published original works and translations - texts by young Latvian authors, materials on exile literature and literary heritage, Russian and foreign fiction (S. Beckett's Waiting for Godot, M. Bulgakov's Dog's Heart, F. Kafka's Process, T.S. Eliot The Waste Land), as well as journalism, articles on art, cinema and theater. In the so-called atmosphere of openness or glasnost, Rodnik's publications on historical truth were equivalent to the content of the editions in Moscow. The magazine Rodnik was edited by Vladis Spāre, the editorial staff was Andrejs Levkins, Jānis Rokpelnis, Tatjana Fasta, Oļegs Mihalevičs and others.

The magazine was published periodically but irregularly; from 12 times a year to 3 times a year, depending on the year.

The condition of magazines are Very Good, sound copies.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020