***

Rīgas Tautas Augstskolas žurnāls 1932 - 1934

1932 - 1934

Cena
€ 0 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Rīgas Tautas Augstskolas padome
Iesējums: Brošēts
Cover design: uncredited
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Valoda: latviešu
Apraksts

Rīgas Tautas augstskola : [žurnāls].  Nr. 1 (1. nov. [1931])-Nr. 5 (apr. 1934) Rīga : Rīgas Tautas Augstskolas padome, 1931-1934. nr. : il. ; 22 cm.

Piedāvājumā:

1932 Nr 1 / novembris

1933 Nr 1 / septembris

1933 Nr 2 / janvāris

1933 Nr 2 / novembris

1934 Nr 3 / februāris

1934 Nr 5 / aprīlis

Tautas augstskolas bija no 1920. līdz 1940. gadam Latvijā izveidots ārpusskolas izglītības iestāžu tīkls pieaugušajiem iedzīvotāju izglītības līmeņa celšanai. Liels skaits strādnieku jauniešu, kuri pa dienu strādāja rūpnīcās, vakaros izglītojās mākslā, literatūrā, sabiedriskajās zinātnēs.

Rīgas Tautas augstskolā (RTA) radās pirmā iespēja attīstīties tādiem talantiem kā nākamajiem māksliniekiem J. Liepiņam, N. Strunkem, O. Ābelītem, M. Zauram, H. Vīkai, E. Leimanei, literātiem A. Skujiņai, P. Ķikutam, I. Muižniekam, A. Osītim, aktieriem L. Baumanei u.c., kuri citādi, iespējams, tā arī nebūtu varējuši atraisīt savu talantu.

Pēc Ulmaņa autoritārā režīma iedibināšanas 1934. gadā Rīgas Tautas augstskola tika likvidēta.

Rīgas Tautas augstskola (RTA) žurnālu saturu un ilustrācijas veidoja studenti. Dominēja sociāldemokrātu idejas.

Žurnāla RTA lozungs ''Mēs jaunu pasauli sev celsim''.

Žurnāla RTA izdevējs - redaktors: J. Makans. Redakcijas kolēģijā piedalījās: K. Fimbers, R. Širmanis, J. Jēkabsons un citi.

Visi piedāvātie žurnāli ir izcili saglabājušies.

The magazine Rīgas tautas augstskolas žurnāls (RTA) was published by People's University in Riga.

6 magazines are offered here.

People's universities were a network of non-school educational institutions for adults established in Latvia between 1920 and 1940 to raise the level of education of the population. A large number of young workers, who worked in factories during the day, were educated in art, literature, and social sciences in the evenings.

Riga People's University (RTA) gave the first opportunity to develop such talents as future artists J. Liepiņš, N. Strunke, O. Ābelīte, M. Zaurs, H. Vīka, E. Leimane, writers A. Skujiņa, P. Ķikuts, I. Muižnieks, A. Osītis, actors L. Baumane, etc., who otherwise probably would not have been able to unleash their talent. After the establishment of Ulman's authoritarian regime in 1934, the Riga People's University was liquidated.

The content and illustrations of the Riga People's University (RTA) magazine were created by students. The ideas of the social democrats prevailed.

The slogan of the RTA magazine is "We will build a new world for ourselves".

The publisher of the RTA magazine is People’s University with the editor: J. Makans. The editorial board included: K. Fimbers, R. Širmanis, J. Jēkabsons and others.

The author of covers is not credited, without attribution.

All the offered magazines have been excellently preserved. The condition is Fine, may have been read.

Not in Fraser, Publishing and Book Design in Latvia 1919-1940: a Re-discovery.

The only copies in National Library of Latvia.

Pārdod tikai kopā ar kolekciju “Avangards. Konstruktīvisms”.

Lūdzu jautāt cenu.

Available only as  a part of collection “Avant-garde. Constructivism”.

Please inquire  about the price.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020