***

Būvskola; Mācības vēstules pašstudijai; Būvamatnieku meistars 20. vēstule. Algebra III

Puriņu Klāvs

19--

Cena
€ 7 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Drukājuši Kalniņš & Deutchmans
Lpp. skaits: 32
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Buhwskola : Mahzibas wehstules paschstudijai : pehz O. Karnaka sistemas, eewehrojot weetejos apstakļus / isdotas Puriņu Klāwa wadibā ar daudz mahcitu techniķu specialistu lihdzstrahdibu.

Būvskola / Puriņu, Klāvs,(1858-1935)

Būvamatnieku meistars ; 20. vēstule. Algebra III.; Mācības vēstules pašstudijai.

Žurnālists un rakstnieks Nikolajs Roberts Puriņš (ps. Puriņu Klāvs; 1858 - 1935) jau Rīgas Politehnikuma priekšskolas laikā organizēja latviešu studentu vakarus, no kuriem 1880. gadā izveidojās studentu korporācija "Selonija". Pirmā publikācija - dzejolis "Nebēdājies, sērdienīte!" ar pseidonīmu Puriņu Klāvs laikrakstā "Baltijas Vēstnesis"(1877). Izdevis dzejoļu krājumu "Kokles" (1883).Popularitāti savā laikā guva Puriņu Klāva lugas "Lielkunku pusdienas" (1889), "Zviedris" (1890), "Nauda"(1893). Rakstījis arī stāstus. Aktīvi darbojās Rīgas Latviešu biedrībā un tās komisijās. Vairāku laikrakstu redaktors un līdzstrādnieks. Latvijas Republikas laikā Satversmes sapulces un Saeimas bibliotēkas pārzinis.

Buklets iespiests vecā ortogrāfijā.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020