***

Petsamo. Pummanki.

1929

Cena
€ 20 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Suomen Matkailijayhdistys - Turistföreningen i Finland
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: somu
Apraksts

Petsamo. Pummanki. Nr 138

Melnbaltā pastkarte; motīvs parāda zvejnieku ciematu Pummanki ar būdām un govīm Petsamo, Somijā (šodien: Petschenga, Krievija) Pastkartes nosaukums "Petsamo, Pummanki" ar sērijas numuru "138". Pastkartes aizmugurē ir divvalodu uzraksts "Suomen Matkailijayhdistys - Turistföreningen i Finland. Valok H. Iffland fot [Somijas Tūrisma asociācija. Valok H. Iffland Reisen]" un "Jäijennös aizliegetty. Reproduktion fördjudes [reproducēt aizliegts]".

Materiāls / tehnika: bromīda sudraba apdruka uz papīra

Izmēri: Augstums x Platums: 8,5 x 14 cm

Black and white postcard; the motif shows the fishing village of Pummanki with huts and cows in Petsamo, Finland (today: Petschenga, Russia)The postcard title "Petsamo, Pummanki." and the serial number "138". On the back of the postcard the bilingual imprint "Suomen Matkailijayhdistys - Turistföreningen i Finland. Valok H. Iffland fot [Tourist Association Finland. Valok H. Iffland Reisen]" and "Jäijennös kielletty. Reproduction fördjudes [reproduction prohibited]".

Material / Technique: bromide silver print on paper.

Measurements: Height x Width: 8.5 x 14 cm

Schwarz-Weiß Postkarte; das Motiv zeigt das Fischerdorf Pummanki mit Hütten und Kühen in Petsamo, Finnland (heute: Petschenga, Russland)

Auf der Motivseite aufgedruckt der Postkartentitel "Petsamo, Pummanki." und die Seriennummer "138". Auf der Rückseite der Postkarte der zweisprachige Aufdruck "Suomen Matkailijayhdistys - Turistföreningen i Finland. Valok H. Iffland fot [Touristenverband Finnland. Valok H. Iffland Reisen]" und "Jäijennös kielletty. Reproduktion fördjudes [Nachbildung verboten]".

Material/Technique: Bromsilberdruck auf Papier

Measurements: Höhe x Breite: 8,5 x 14 cm

Петсамо (фин. Petsamo,колтта-саамск. Peäccam), Пе́ченгская область, Пе́ченгскийкрай, Пе́ченгская земля, Пе́ченга) —историко-географическая область, принадлежавшая Финляндии с 1920 по 1944 год. Административным центром губернии был город Петсамо (ныне посёлок городского типа Печенга). Площадь региона составляла 10 470 км². В его состав входило такжедва небольших архипелага: Айновские и Кийские острова.

В 1944 году Петсамо был передан Советскому Союзу, что в 1947 году было закреплено Парижским мирным договором.

На бóльшей части территории Петсамо был образован Печенгский район Мурманской области РСФСР; меньшая часть вошла в Кольский район.

Petsamo (Finn. Petsamo, Koltta-Sami. Peäccam), Pechengskaya region, Pechengsky region, Pechengskaya land, Pechenga) is a historical and geographical region that belonged to Finland from 1920 to 1944. The administrative center of the province was the city of Petsamo (now an urban-type settlement of Pechenga). The area of ​​the region was 10 470 km². It also included two small archipelagos: the Ainovskie and the Kiyskie Islands. In 1944, Petsamo was transferred to the Soviet Union, which in 1947 was enshrined in the Paris Peace Treaty. In most of the Petsamo territory, the Pechenga District formed Murmansk Region of the RSFSR; the smaller part entered the Kola region.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020