***

Pēterburgas avīžu piemiņa 1. burtnīca

1887

Cena
€ 17 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Derīgu grāmatu nodaļa
Lpp. skaits: 183
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Peterburgas awischu peemiņa : rakstí, salasítí Peterburgas Awísês no Rígas Latweeschu Beedríbas Síníbu komísíjas Derígu grahmatu apgahdaschanas nodaļas. 1. burtniza, Stahsti, sobugali un dsejoļi. Jelgawâ : drukats Sieslack'a drukatawâ, 1887. vi, 183 lpp. ; 21 cm.

Pēterburgas avīžu piemiņa : raksti, salasīti Pēterburgas Avīzēs no Rīgas Latviešu Biedrības Zinību komisijas Derīgu grāmatu apgādāšanas nodaļas 1. burtnīca, Stāsti, zobugali un dzejoļi. Jelgavā : drukāts Zislaka drukātavā, 1887. vi, 183 lpp.; 21 cm

"Pēterburgas Avīzes" (vecajā ortogrāfijā: Peterburgas awises) bija galvenais jaunlatviešu preses izdevums, kas iznāca Pēterburgā no 1862. gada26. jūlija līdz 1865. gada jūnijam. Izdevējs bija Krišjānis Valdemārs.

Zīslaks (Sieslack) Eduards (1850 17. (29.) okt. Jelgavā –  1888 19.sept. (1. okt.) turpat)  – vācu tautības grāmatu apgādātājs un spiestuves īpašnieks.

E. Zīslaks 1875 Jelgavā atver apgādu un spiestuvi ar savulaik modernāko aprīkojumu Latvijā. Zīslaks īpaši rūpējās par grāmatu apdari un ieviesa vairākus jauninājumus: no titullapas atšķirīgu grāmatu vāku, krāsainu salikumu un tipogrāfiskus ornamentus, gravētus burtu iniciāļus.

Grāmatas kvalitāte ir laba. Pirmajā vākā neliels caurums (1 x 2 cm). Visas lapas tīras un kārtīgas. Vāku malās lietojuma pazīmes.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020