***

Darbi latviešu dialektoloģijā

Marta Rudzīte

2005

Cena
€ 37 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Latvijas Universitāte Akadēmiskais apgāds
Lpp. skaits: 256
Iesējums: Cietos vākos
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Valoda: latviešu
Apraksts

Rudzīte, Marta,  Darbi latviešu dialektoloģijā / Marta Rudzīte ; [priekšvārdu autori un atbildīgie redaktori: Lidija Leikuma un Aleksejs Andronovs] ; Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte. Baltu valodu katedra. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2005]. 256 lpp. : kartes ; 22 cm + piel. (1 ats. lp.) ISBN 9984770729 (iesiets).

Izdevums ''Darbi latviešu dialektoloģijā'' aptver ievērojamās latviešu valodnieces Martas Rudzītes apkopojošus darbus latviešu dialektoloģijā - ''Latviešu dialektoloģija'', svarīgākās latviešu izlokšņu kopīgās un atšķirīgās fonētiskās un morfoloģiskās pazīmes un ''Latviešu izlokšņu teksti" - latviešu izlokšņu tekstu izlase. Teksti sniedz ieskatu Latvijas novadu runas savdabībā visos valodas līmeņos. Grāmatā ietverts valodnieces Martas Rudzītes doktora disertācijas kopsavilkums.

Izdevuma priekšlapā krāsaina latviešu valodas dialektu karte. Arī grāmatas saturā daudz karšu, kas atspoguļo dažādas valodas īpatnības Latvijas novados.

Izdevums ir kļuvis par valodnieku hrestomātiju.

The publication Works in Latvian dialectology covers the collection of works in Latvian dialectology by the notable Latvian linguist Marta Rudzīte.

Texts provides an insight into the peculiarity of the speech of Latvian regions at all language levels.

The book includes different maps showing the Latvian dialects, their diferences in phonetics and morphology. The samples of texts.

The book condition is Fine, Like New.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020