***

Pārcilvēks un pamatšķira

Marģers Tanks

1927

Cena
€ 35 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Darbs
Lpp. skaits: 64
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Valoda: latviešu
Apraksts

Tanks, Marģers,  Pahrzilweks un pamatschķira : dsejoļi / Margers Tanks. Jelgava : K./S. "Darbs", 1927 64 lpp. ; 20 cm.

Dzejoļu krājums ''Pārcilvēks un pamatšķira'' izdots vecajā ortogrāfijā.

Marģers Tanks (1895–?) – dzejnieks. Aktīvākā literārā darbība saistīta ar 20. un 30. gadiem, kad periodikā publicēti daudzi dzejoļi, iznākuši divi dzejoļu krājumi “Kad rītdienu taisa” (1924) un “Pārcilvēks un pamatšķira” (1925). Pēc 1940. gada jūnija literārā darbība apsīkst, trūkst ziņu par dzejnieka tālāko dzīvi.
Marģers Tanks bija saistīts ar literārajām grupām “Trauksme” un “Signāls”. Aktīvi piedalījies arī “Zaļās vārnas” vakaros.

Līdz aktīvai saiknei ar komunistisko partiju vai citiem prokomunistiskiem iestādījumiem M. Tanks nenonāk, bet dzejas ārišķīgums un spilgtās krāsas ļauj pārkāpt normas, apvērst pastāvošo kārtību un vērtības. (Tanka dzejā pavīd tāds kā Sudrabkalna Olivereto, arī Jeseņina huligāna vaibsts).

K. Ulmaņa režīma laikā M. Tanka grāmata ''Pārcilvēks un pamatšķira'' bija nevēlamās literatūras sarakstos.

Grāmata ir ideāli saglabājusies. Kolekcijas kvalitāte. Titullapā ar zīmuli parakstījies iepriekšējais īpašnieks.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020