***

Mahājānas budistu teksti: Sirds sūtra, Dimanta sūtra, Altāra sūtra

2021

Cena
€ 18 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Intelekts
Lpp. skaits: 296
Iesējums: Cietos vākos
Dizains: Klāvs Priedītis
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Valoda: latviešu
Apraksts

Mahājānas budistu teksti: Sirds sūtra, Dimanta sūtra, Altāra sūtra / Tulkojuši Agita Baltgalve, Evita Veinberga, Ansis Zunde; redaktors Ansis Zunde; dizains Klāvs Priedītis; Rīga: Intelekts, 2021, 296 lpp; 22 cm. ISBN 9789984600116 (iesiets)

Lasītāji šeit iepazīs trīs svarīgus budisma pamattekstus, sauktus par sūtrām. Sanskrita vārds ‘sūtra’ latviski nozīmē ‘pavediens’, ‘mēraukla’, ‘līnija’, virziens’ turklāt arī ‘savijums’, ‘saruna’, ‘formula’, ‘stīga’ un ‘strāva’. Sūtras ir sūtījumi. Tās ir viens no budistu kultūras garīgo uzskaņojumu pārraides kanāliem, ko uzskata pat par svētiem rakstiem.

Mahājānas budistu teksti: Sirds sūtra, Dimanta sūtra, Altāra sūtra. 2021. gadā izdevusi biedrība Intelekts ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Grāmata cietos vākos, 296 lappuses, ar lasāmo zīmi un rūpīgi pārdomātu atturīgu ietērpu — derīga visu iespējamo filozofiju un reliģiju piekritējiem, ateistiem it īpaši. Dimanta sūtru Buddha teic garīgā ziņā ļoti nobriedušam jautātājam, taču citi viņa vārdiem var sekot “kā orākula pravietojumiem” vai “kā padebešos gaistošiem pērkona dārdiem”. Tajos daudz saskares punktu ar Nīčes, Heidegera, Delēza u.c. XX gs. Eiropas domātāju meklējumiem. Ķīniešu čaņbudisma Sestā patriarha Huinena Altāra sūtra ir Sirds sūtras un Dimanta sūtras populārs izvērsums, tā sižetā ir ieslēpti “kriminālstāsta elementi”. Sūtras ir tulkojuši: Agita Baltgalve (LU sinoloģijas profesore, arī sanskrita un tibetiešu valodas lietpratēja), Evita Veinberga (sociālā antropoloģe) un Ansis Zunde (filozofs) — viņš arī grāmatas redaktors, sarakstījis priekšvārdus, plašus komentārus un terminu vārdnīcu; grāmatas dizainu un tehnisko maketu ir izveidojis Klāvs Priedītis.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020