***

Lībiešu folklora

2003

Cena
€ 18 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Jumava
Lpp. skaits: 244
Iesējums: Cietos vākos
Mākslinieks: Arnis Rožkalns
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Valoda: latviešu
Apraksts

Lībiešu folklora / no lībiešu valodas tulkojusi un sastādījusi Valda Marija Šuvcāne ; mākslinieks Arnis Rožkalns. Rīga : Jumava, ©2003 243, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti, notis ; 25 cm. ISBN 9984056325 (iesiets).

Grāmatā "Lībiešu folklora" pirmo reizi latviešu valodā ir publicētas 19.-20.gs. savāktās interesantākās un savdabīgākās lībiešu pasakas, teikas, nostāsti, tradīcijas, ticējumi, gadskārtu ieražas, sakāmvārdi, mīklas un tautasdziesmas, un daļa no šiem tekstiem ir arī lībiešu valodā. Papildinot folkloras materiālu, sastādītāja Valda Marija Šuvcāne grāmatā sniedz ieskatu par lībiešu folkloru, tās vācējiem un teicējiem. Lībiete Valda Marija Šuvcāne (dz. Blūma, 1923) ir dzimusi Lielirbē. Nozīmīgākais V. M. Šuvcānes darbs ir grāmata ''Lībiešu ciems, kura vairs nav'' (2002), ir sastādījusi ''Latviešu - lībiešu sarunvārdnīcu'', ''Latviešu - lībiešu - angļu sarunvārdnīcu" u.c.

Šuvcāne, Valda Marija (1923-2007).

The most interesting and unique Livonian tales, fables, stories, traditions, beliefs, proverbs, riddles and folk songs have been published in the book Livonian Folklore.

The Livonian folklore texts were collected in the 19th-20th centuries and now have been translated from Livonian language and published in Latvian.

The translater and compiler of the book  Valda Marija Šuvcāne (1923-2007) provides an insight into Livonian folklore, its collectors and tellers. The most important work of V. M. Šuvcāne is the book Livonian village that no longer exists (2002), she has compiled Latvian - Livonian phrasebook, Latvian - Livonian - English phrasebook etc.

The book condition is Fine, Like New.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020