***

Niedrīšu Vidvuds jeb Varenu vīru darbi Latvijas senatnē

Lautenbahs Jūsmiņš

1891

Cena
€ 45 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: H.J. Draviņ-Dravnieka apgāds
Lpp. skaits: 343
Iesējums: Cietos vākos
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Lautenbahs-Jūsmiņš, Jēkabs,  Needrischu Widwuds jeb warenu wihru darbi Latwijas senatnē / no Lautenbach-Jusmiņa. Jelgava : H.J. Drawiņ-Drawneeka apgahdibā, 1891 341, [2] lpp. ; 18 cm.

Lautenbahs Jūsmiņš, Niedrīšu Vidvuds, Jelgava, 1891

Jēkabs Jūsmiņš (īstajā vārdā  - Jēkabs Lautenbahs; 1847-1928), bija latviešu dzejnieks un filologs. Viņš universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes latviešu valodas lektors, privātdocents, profesors (1878-1918),pirmā latviešu literārā žurnāla "Pagalms" redaktors.

Niedrīšu Vidvuds („Needrischu Widwuds, jeb, Warenu wihru darbi Latwijas senatnē“). Jelgawā: H.J. Drawin̦-Drawneeka apgahdibā, 1891

1891. gadā iznāca: Niedrīšu Vidvuds jeb Varenu vīru darbi Latvijas senatnē. No Lautenbaha-Jūsmiņa. Šis nu bija ilgi gaidītais un gatavotais tautas eps, lai gan tas titulā par tādu nebija nosaukts. Tas pastāvēja no 24 dziedājumiem, katrā ap 500 rindu. Tautas dziesmu daktiļos, kam pa starpām trohaji, še iestrādāti veseli cikli latviešu tradīciju. Kopā sapītas teikas, pasakas, hroniku ziņas, māņi, iemetinot vietu vietām tautas dziesmas, mīklas, parunas. Visu satur kopā epa varonis Niedrīšu Vidvuds, kas izstaigā malu malas, nonāk līdz Romai, Vislai, nolaižas citā pasaulē, tiek pie mīļā Dieviņa, pieredz un piedzīvo visādas lietas, cīnās ar stipriniekiem, ar daudzgalvju, daudzroku un daudzkāju milžiem, top reiz par akmeni, atdzīvojas, cīnās atkal un tiek par ķēniņu, māca zemi kopt, novelk robežas, dod likumus, ieceļ tiesnešus, ieved laulību, nosaka svētku dienas, izdala saviem dēliem zemi, dodas pie miera Rāmavas birzi, pasludina Dieva prātu, kāpj sārtā, mirst. ...

Episkā stāstījuma veids vietām kaili prozaisks, vietām sentimentāls. Trūkst īsti episka stila, trūkst stila vienības. Šis ar lieliem nodomiem sāktais un ar lielu uzcītību pastrādātais darbs palika puslīdz neievērots un nelasīts. ... Tomēr, kas samērā šaurās robežās, lai arī ne viscaur noskaņotā dzejā, grib iepazīties ar labu daļu latviešu teiku, tiem var ieteikt lasīt Niedrīšu Vidvudu. “

(Teodors Zeiferts. Latviešu rakstniecības vēsture)

Grāmata ''Niedrīšu Vidvuds" ir labi saglabājusies. Vāks greznots, nosaukums ar zeltītiem burtiem. Grāmatas lapu malas zeltītas. Lietojums jūtams uz grāmatas muguriņas. Priekšlapā izgriezts robs.

Book condition is Very Good. Please see the attached photos.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020