***

Agrārās reformas nostiprināšana Saeimā

Kristaps Bahmanis

1930

Cena
€ 25 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Progresīvā apvienība
Lpp. skaits: 46
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Ieraksts: Veltījums
Valoda: latviešu
Apraksts

Kristaps Bahmanis; Agrārās reformas nostiprināšana Saeimā. Agrārās reformas 10 gadu piemiņai.

Bahmanis, Kristaps,  Agrarās reformas nostiprinaschana Saeimā : agrarās reformas 10 gadu peemiņai / H. Bachmanis. Rīga : Progresiwā apweeniba, 1930 44, [2] lpp. Progresiwo jaunsaimneeku, mazzemneeku un darba tautas partijas "Progresiwās apveenibas" izdewums ; Nr. 6 .

Zemes reforma -- Latvija -- Periodiskie izdevumi.

Bibliogrāfija: 46. lpp.

Kristaps Bahmanis (1867-1942) politiķis, jurists.

Piedalījies 1905-1907. gada revolūcijā, pēc revolūcijas emigrējis uz Šveici, kur klausījies lekcijas par tautsaimniecību un tiesībām. Atgriezies Latvijā, strādā par notāru.

No 1915-1918.g. ir bēgļu apgādāšanas centrālkomitejas loceklis,

1918.-1920. gadam Latvijas pārstāvis Dienvidkrievijā un Aizkaukāzā. Pēc atgriešanās Latvijā ir 1. un 2. Saeimas deputāts. Rakstījis par politiskiem un ekonomiskiem jautājumiem.

Grāmatā ir autora Kristapa Bahmaņa veltījuma ieraksts Beatrisei Vīgnerei, cildinot viņas tēvu Vīgneru Ernestu.

Ieraksts Kristapa Bahmaņa grāmatā “Agrārās reformas nostiprināšana Saeimā” Rīga, 1930. “Ļoti cienītai latviešu māksliniecei Beatrisei Vīgners kundzei, kuras nākošās paaudzes ari vēl interesēsies par lielo agrāro reformu, jo tās pamatos stūra akmeņus licis pats lielais latvis Vīgneru Ernests, būdams viens no pirmajiem zemnieku skolotājiem un brīvības gara ieaudzinātājiem. Autors Kristaps Bachmanis”

Beatrise Vīgnere (Oije) (1903 – 1990) – Vīgneru Ernesta meita; Leonīda Vīgnera māsa.

Dibināja un vadīja ritmoplastikas skolu ar Aisedoras Dunkānes dejas principiem.

Nacionālā teātra toreizējais direktors Rainis aicināja Beatrisi Vīgneri par teātra horeogrāfi. Aspazijas "Vaidelote" bija pirmais uzvedums, kuru Beatrise kustību ziņā veidoja. Tam sekoja vesela virkne uzvedumu.

Grāmata iespiesta vecajā ortogrāfijā. Saglabātība laba. Grāmata tīra. Neatgrieztas lapas.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020