***

Klaidoņu gaitās

Knuts Hamsuns

1927

Cena
€ 35 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Atis Freināts
Lpp. skaits: 118
Iesējums: Brošēts
Ilustrators: Nikolajs Puzirevskis
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Hamsun, Knut,  Knuta Hamsuna Raksti. Rīga : Ata Freinata isdewums, 1926-1934 7 sējumi : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.

5. Klaidoņu gaitâs : stahsti un meti / Lejas-Kruhmiņa tulkojums ; wahku un winjetes kokâ greesis N. Pusirewskis. Klaidoņu gaitās ir Knuta Hamsuna rakstu 5. sējums,

Vāku un vinjetes kokā griezis Nikolajs Puzirevskis (1895 - 1957). N. Puzirevskis bija ''Neatkarīgo mākslinieku vienības'' biedrs.

N. Puzirevska ilustrācijas bagātīgi ilustrē Ata Freināta izdevuma grāmatu.

Atis Freināts (1882–1955) – grāmatu izdevējs, tirgotājs un rakstnieks. No 1922. gada līdz 20. gadsimta 40. gadiem strādājis izdevējdarbībā. Dibinājis savu apgādu, kurā apgādājis 109 grāmatas, pārsvarā tulkoto daiļliteratūru: Dž. Londona Rakstus15 sējumos, K. Hamsuna Rakstus 7 sējumos, Ž. Verna, V. Skota, J. Jensena, A. Dimā, P. Loti, M. Tvena, P. Rozegera, Ļ. Tolstoja, A. Puškina, N. Gogoļa u. c. rakstnieku darbus. Izdevis arī vairāku latviešu autoru (R. Sēļa, J. Grīziņa, V. Branka) un savus sacerējumus. Freināta apgāda grāmatām raksturīga rūpīga ārējā apdare, laidis klajā dažus greznum izdevumus (Š. Kostēra “Pūcesspieģelis un Jērs Maigums” J. Jaunsudrabiņa tulkojumā ar F. Mazerēla ilustrācijām un I. Zeberiņa vāka apdari). Freināta izdotās grāmatas bagātīgi ilustrētas (ilustratori mākslinieki J. Jaunsudrabiņš, I. Zeberiņš, A. Apsītis u.c.).1939. gadā izdevis Latviešu biogrāfisko vārdnīcu "Es viņu pazīstu".

Grāmatu metieni 2000–5000, vidēji 4000 eksemplāru.
Līdz 40. gadu beigām Freināts strādāja par grāmatu izplatītāju.
Padomju okupācijas laikā pie viņa slepus varēja iegādāties tolaik aizliegtas grāmatas.

Grāmata drukāta vecajā ortogrāfijā.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020