***

Kaula kažociņš | Latviešu tautas mīklas

Alberts Kronenbergs

1943

Cena
€ 37 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: J. Rozes apgāds
Lpp. skaits: 25
Iesējums: Cietos vākos
Ilustrators: Alberts Kronenbergs
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Lietota
Valoda: latviešu
Apraksts

Kronenbergs, Alberts,  Kaula kažociņš : latviešu tautas mīklas / A. Kronenberga sakārtojums un orģināllitogrāfijas. Rīga : J. Rozes apgāds, 1943. 24, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.

Alberts Kronenbergs (1887 - 1958) bija latviešu grafiķis, dzejnieks un vairāku grāmatu autors.

Mācījies Blūma mākslas skolā (1903—1906), Jaņa Rozentāla studijā (1906—1908),kā arī Pēterburgas Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolā (1911—1915). Kopš 1911. gada piedalījās izstādēs. Viņš ir ilustrējis apmēram 130 grāmatas, tai skaitā paša rakstītas.

Kronenbergs bija Neatkarīgo mākslinieku vienības loceklis, 1945. gadā kļuva par Latvijas Mākslinieku savienības locekli.

Pirmie Kronenberga zīmējumi 1906. gadā tikuši publicēti žurnālā "Stari", kā arī satīriskajos izdevumos "Vārdotājs" un "Velna mezgls".

1917. gadā, kad Kronenbergs pievienojās 7. sarkano latviešu strēlnieku pulkam un vēlāk kļuva par pulka štāba zīmētāju un mākslinieku.

1921. gadā Maskavā viņš sastapās ar Latvijas Komunistiskās partijas izdevniecību "Spartaks" un sāka zīmēt vākus "Spartaka" daiļliteratūras grāmatām, kā arī karikatūras žurnālam "Sarkanā Zvaigzne". 1921. gada vasarā Kronenbergs atgriezās Latvijā.

Pirmā pazīstamā mākslinieka bilžu grāmata bērniem (ar autora tekstu) «Mazais ganiņš» iznāca 1931. gadā. Autors ir vairāku pazīstamu tēlu radītājs — Mazais ganiņš, Tuntuļu Jurītis, Pieci kaķi.

Grāmatas kvalitāte ir laba. Nedaudz nosmērējušies vāki, labu stūri ir netīrāki. Bet lapas ir tīras, kārtīgas. Lapās nav švīkājumu vai krāsojumu. Neliels iešvīkājums ir uz priekšējā vāka (skat foto). Titullapā un uz pēdējā vāka iekšpusē ir bibliotēkas zīmogs.

Alberts Kronenbergs (1887 - 1958) was a Latvian graphic artist, poet and author of several books. He studied at the Blum's Drawing school (1903–1906), the Janis Rozentāls Art Studio (1906–1908), and the St. Petersburg Imperial Society for the Promotion of the Arts (1911–1915). Participated in exhibitions since 1911. He has illustrated about 130 books, including his own. Kronenbergs was a member of the Independent Artists 'Unit, in 1945 he became a member of the Latvian Artists' Union. Kronenberg's first drawings were published in 1906 in the magazine Stari, as well as in the satirical editions Vārdotājs and Devil's Knot. In 1917, when Kronenbergs joined the 7th Latvian Red Rifle Regiment and later became an artist at the regiment's headquarters. In 1921, in Moscow, he met the Latvian Communist Party's publishing house Spartaks and began drawing covers for Spartaks fiction books, as well as cartoons for magazine Sarkanā Zvaigzne. In the summer of 1921, Kronenberg returned to Latvia. The first picture book for children by the well-known artist (with the author's text) The Little Shepherd (Mazais ganiņš) was published in 1931. The author is a creator of several well-known images - The Little Shepherd, Tuntuļu Jurītis, Five Cats.

The book condition is Very Good. Slightly soiled covers, some corners of pages are are soiled. But the leaves are clean and tidy. There are no inscripts or stains on the pages. There is a small inscript on the front cover (see photo). There is a library stamp on the title page and on the last page.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020