***

Displaced literature : images of time and space in Latvian novels depicting the first years of the Latvian postwar exile

Juris Rozītis

2005

Cena
€ 35 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Almqvist & Wiksell Internat.
Lpp. skaits: 313
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: Latviešu; angļu
Apraksts

Juris Rozītis. Displaced Literature: Images of Time and Space in Latvian Novels Depicting the First Years of Latvian Postwar Exile. Doctoral Thesis. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis / Almquist & Wiksell International, 2005. 313 pages. ISBN: 91-85445-09-6.

Stokholmas universitātes paspārnē uzrakstīta doktora disertācijapar trimdā tapušajiem latviešu romāniem, kuros attēloti pirmiepēckara gadi jaunajās mītnes zemēs.

Tās autors ir 1951. gadā Londonā dzimušais, Austrālijā bērnību pavadījušais un tagad Stokholmā mītošais Juris Rozītis. Viņš Latvijā pazīstams kā režisors un 1995. gadā publicētā romāna "Kuņas dēls" autors.

Par īpatnējo 2. Pasaules kara bēgļu pasauli, kas attīstījās pirmajos pēckaŗa gados, ir parādījies, iespējams, nozīmīgākais zinātniskais darbs angļu valodā. Juŗa Rozīša Stokholmas Universitātē sarakstītajā disertācijā Displaced Literature (Literatūra nevietā) varam iepazīties ar laika un telpas jēgumiem, kādi tie atrodami latviešu prozā, kas apraksta bēgļu pirmos gadus trimdā. Darbs ir vērā ņemams notikums vairāku iemeslu dēļ.

Pirmkārt, tas uzrāda, cik pārsteidzoši plaša ir daiļliteratūra par šiem pirmajiem bēgļu gadiem. Otrkārt, darbs pievērš uzmanību parādībai, kas maz aprakstīta kādā svešvalodā. Bez šāda veida aprakstiem šis vēstures posms plašākā sabiedrības apziņā drīz vien aizslīdētu nebūtībā. Treškārt, tas ir darbs, kas radošā un interesantā veidā izmanto literatūru kā vēstures avotu. Ceturtkārt, reti kad latviešu literatūras izvilkumi bijuši pieejami tik elegantā angļu valodā. Juŗa Rozīša darbā varam atrast varbūt dažus no labākajiem latviešu literatūras tulkojumiem angļu valodā, kādi jebkad publicēti. Piektkārt, tulkojumi nav lasāmi katrs par sevi, bet Juŗa Rozīša stāstījuma ietvaros.

Trimdas romāni uzrāda atšķirības starp Latviju un jauniegūtajām ASV, Kanādu, Lielbritāniju, Austrāliju, Franciju, Zviedriju, Vāciju, Brazīliju un citām zemēm. Līdz ar to Jura Rozīša disertācija uzskatāma gan kālatviešu literatūru, gan Latvijas vēsturi izzinošs pētījums, gan kā socioloģisks teksts, kurā uzrādītas daudzas jauno mītnes zemju klimata, sadzīves, sabiedrības un pilsētu detaļas.

Juris Rozītis, Displaced Literature: Images of Time & Space in Latvian Novels Depicting the First Years of the Latvian Postwar Exile (Stockholm Studies in Baltic Languages, Band 5)Paperback – 18 Jun. 2015

  • Paperback
  • 313 pages
  • ISBN-10:9185445096
  • ISBN-13:978-9185445097
  • Item Weight: 505 g
  • Publisher: Almqvist & Wiksell Internat.;
  • Illustrated edition (1 May 2005)
  • Language: English, Latvian

In the years immediately following the Second World War, the main part of Latvian literature was produced by writers living outside Latvia. To this day Latvian literature continues to be written outside Latvia, albeit to a much smaller extent. This study examines those Latvian novels, written outside Latvia after the Second World War, which depict the realities of the early years of exile. The aim of the study is to describe the image of the world of exile as depicted in these novels. Borrowing from Bakhtin's concept of the chronotope, images relating to time and space in these novels are examined in order to discern a mental topography of exile common to all these novels - a chronotope of exile. The novels are read as part of a collective narrative, produced by a particular social group in unordinary historical circumstances. The novels are regarded as this social group's common perception of its own experience of this historical reality. The early years of exile fall into two distinct periods: first, the period of flight from Latvia and life in and around the Displaced Persons camps of postwar Germany; second, the early years of settling in a new country of residence after emigration from Germany.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020