***

Liellopi, viņu sugas, audzēšana, audzināšana un ēdināšana

Jānis Mazvērsītis

1908

Cena
€ 25 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
izdevējs: RLB Derīgu grāmatu nodaļa
Lpp. skaits: 168
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Mazvērsītis, Jānis,  Leellopi, viņu sugas, audzeschana, audzinaschana un ehdinaschana : rokas grahmata loptureem, kā ari mahzibas grahmata zemakās lauksaimneezibas skolās / sarakst. agronoms J. Mazwersits. Rīga : RLB Derigu grahmatu nodaļa, 1908. 164, [4] lpp. ; 21 cm. RLB Derigu grahmatu nodaļa ; Nr. 179 .

Mazvērsītis Jānis, Liellopi, viņu sugas, audzēšana, audzināšana un ēdināšana : rokas grāmata lopturiem, kā arī mācības grāmata zemākās lauksaimniecības skolās / sarakst. agronoms J. Mazvērsīts. Rīga, RLB Derīgu grāmatu nodaļa, 1908. 164, [4] lpp.; 21 cm

Grāmatas lapas nav atgrieztas.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020