***

Baznīca ir jāšķir no valsts un jāuzbūvē uz demokrātiskiem pamatiem

Jūlijs Kupčs

1917

Cena
€ 14 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: ___
Lpp skaits: 30
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Kupčs, Jūlijs,  Basniza ir jaschķir no walsts un jausbuhwè no jauna us demokratiskeem pamateem / J. Kuptschs. Valka : [b.i.], 1917. 30 lpp.

Jūlijs Kupčs, Baznīca ir jāšķir no valsts un jāuzbūvē uz demokrātiskiem pamatiem. Valka, 1917. 30 lpp.

Grāmata apskata politiskus un garīgus aspektus par baznīcas šķiršanu no valsts, kā arī baznīcas demokratizāciju.

Grāmata ''Baznīca ir jāšķir no valsts un jāuzbūvē uz demokrātiskiem pamatiem" ir izdota vecajā ortogrāfijā.

Jūlijs Kupčs (1882—1962) bija latviešu luterāņu mācītājs un politiķis. Pēc 1919. gada Aprīļa puča izveidotās Latvijas Pagaidu valdības Tautas apgaismošanas ministrs.

Uz grāmatas vāka daži traipi un aizmugurē ar zīmuli rakstīti cipari. Visas lapas ļoti tīras un kārtīgas.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020