***

Ed. Veidenbauma kopoti raksti | 3. sējumi | Kārļa Veidenbauma kopoti raksti

Eduards Veidenbaums; Kārlis Veidenbaums

1907 - 1908 | 1911

Cena
€ 25 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: P. Skrastiņš
Lpp. skaits: 283
Iesējums: Cietos vākos
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Bojāta
Valoda: latviešu
Apraksts

Veidenbaums, Eduards,  Ed. Weidenbauma kopoti raksti : [1.-3. sēj.]. Valmiera : P. Skrastiņš, 1907-1908. : il., portr. ; 22 cm.

Ed. Veidenbauma kopoti raksti 3. sējumi vienos vākos.

Saturs: 1. sēj. Eduards Weidenbaums sawā dsihwē un darbôs / no Ed. Treumaņa -- 2. sēj. Dsejas / rediģejis Ed. Treumans -- 3. sēj. Soda likumu wehsturiskā attihstiba un wiņu filosofiskais pamats ; "Wairak gaismas!" / rediģejis Ed. Treumans.

Saturs: 1. sēj. Eduards Veidenbaums savā dzīvē un darbos/ no Ed. Treumaņa -- 2. sēj. Dzejas/ rediģējis Ed. Treumans -- 3. sēj. Soda likumu vēsturiskā attīstība un viņu filozofiskais pamats ; "Vairak gaismas!" / rediģējis Ed. Treumans.

Piesieta 1 grāmata:

Veidenbaums, Kārlis, Karla Weidenbauma Kopoti raksti / rediģējis Ed. Treumans. Valmiera : P. Skrastiņsch, 1911. 48 lpp. : portrets ; 20 cm.

Vecajā ortogrāfijā.

Kopā sasietas četras grāmatas - abu brāļu Veidenbaumu Kopoti raksti.

Ilustrēts ar dažām fotogrāfijām un grafiskām vinjetēm.

Grāmatai trūkst priekšējā vāka. Noplīsusi grāmatas muguriņa. Ir visas titullapas. Lapas netrūkst. Pirmajam sējumam traipi uz apakšējā stūra, pārējās lapas tīras un kārtīgas.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020