***

Celtne 1932 Nr 11

1932

Cena
€ 0 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Prometejs
Lpp. skaits: 95
Iesējums: Brošēts
Ilustrators: Jānis Aižens
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Celtne: literatūras, mākslas un kritikas žurnāls / Vissavienības Latvju proletrakstnieku centrālais birojs. 1932 Nr 11, Maskava: Prometejs, 1929-1937. nr. : il. ; 26 cm.

Vāku zīmējis Jānis Aižens (pseidonīms Ja- Ai)

Jānis Aižens (1899—1941) bija latviešu mākslinieks un literāts.

1923. gadā iestājās L. Liberta zīmēšanas studijā, 1924. gadā iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā. 1928.-1934. gadā mācījās Jāņa Kugas vadītajā dekoratīvās glezniecības meistardarbnīcā. Darbojās biedrībā "Zaļā vārna", Raiņa klubā un komunistiskajā pagrīdē. Darbojās stājgrafikā un grāmatu grafikā, zīmēja politiskos plakātus. Veidoja žurnāla "Celtne" vākus (1931-1933).

Jāņa Aižena dzejoļi publicēti dažādos izdevumos, galvenokārt kreisajā presē ("Brīvais Vārds", "Darbs", "Jaunā Dzīve", "Jauno Lira", "Pēdējā Brīdī", "Signāls", "Sociāldemokrats"u.c.).

Cover design by Jānis Aižens (pseudonym Ja–Ai).

Jānis Aižens (1899 - 1941) was a Latvian artist and writer.

At 1923 entered L. Libert's drawing studio, in 1924 entered the Latvian Academy of Arts. 1928- 1934 studied at the workshop of decorative painting led byJānis Kuga. Janis Aižens was a member of association Green Crow, the Rainis club and the communist underground. Worked with graphics and book design, as well as political posters.

He designed the covers of the magazine Celtne (1931-1933).

Jānis Aižens poems were published mainly in the left-wing press (Brīvais Vārds, Darbs, Jaunā Dzīve, Jauno Lira, Pēdējā Brīdī, Signāls, Socialdemokrats etc.).

Celtne 1932 Nr 11 is published in 3000 copies.

See in Fraser, p. 128, 129, 130 Publishing and Book Design in Latvia:  a Re-discovery 1919-1940.

Pārdod tikai kopā ar kolekciju “Avangards. Konstruktīvisms”.

Lūdzu jautāt cenu.

Available only as  a part of collection “Avant-garde. Constructivism”.

Please inquire  about the price.


Book Condition is Very Good. Shows signs of wear. Shows wear at edges of the magazine. Ex library stamp on the first page. Some marks with a red pencil in one of the articles.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020