***

Brāļu Kaudzīšu raksti

Matīss Kaudzīte

1939 - 1941

Cena
€ 60 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Apgāds Literatūra
Iesējums: Cietos vākos
Ilustrators: Eduards Brencēns
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Kaudzīte, Matīss,  Brāļu Kaudzīšu raksti / Kārļa Egles sakopojums un redakcija ; [Oskara Norīša vāks ; Eduarda Brencēna ilustrācijas]. Rīga : Apgāds "Literatūra", 1939-1941.: ilustrācijas, portreti ; 21 cm.

5 sējumi četrās grāmatās. 4.- 5. sējums apvienots.

Saturs:

1. sējums. Brāļu Kaudzīšu dzīve un darbi / Jūlijs Sīlis. "Mērnieku laiki" literaturvēsturiskā skatījumā / J.A. Jansons ; Kaudzītes M. dziesmiņas, dzejoļi ; K. Egles bibliogrāfiskās piezīmes ;

2. sējums. Dažādu laiku [Kaudzītes Matīsa] dzejoļi ; Garāki dzejojumi: Miljarderis un nabags ; Pavasaris ; Kaudzītes Reiņa domu izteikumi ; K. Egles bibliogrāfiskās piezīmes ;

3. sējums. Ceļojumu apraksti: Īsi eļojuma piezīmējumi ; Caur Kurzemi ; Caur tēviju un svešumu ; Tēlojumi un stāsti ; Skaņa ; Cilvēks un lauva ; Roze un dadzis ; Purens un bite ; Vilnis un cilvēks ; Divi ērgļi ; Debess puķe un sētmales dzeltene ; Avots un plančka ; Roze un meitene ; Tas bija tikpat ka dzīvē ; Draugs Daniels ; A. un B. Salašņu Dārtas pēdējais vārdiņš šai pasaulē ; Brūtes vaiņags ; Upes ceļš un cilvēku dzīves ceļš ; Asaras un pērles ; Jaunā Ādama radītāji ; Ciemiņš ; Dzīves aina ; Malienas dabas stāsti ;

4.-5. sējums. Mērnieku laiki.

Eduarda Brencēna ilustrācijas.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020