***

Fin de siècle literārā kultūra Latvijā : apceres par literatūras sociālo vēsturi

Benedikts Kalnačs

2017

Cena
€ 12 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Lpp. skaits: 406
Iesējums: Cietos vākos
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Valoda: latviešu
Apraksts

Kalnačs, Benedikts,  Fin de siècle literārā kultūra Latvijā : apceres par literatūras sociālo vēsturi / Benedikts Kalnačs, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Kārlis Vērdiņš ; recenzenti Dr.philol. Maija Burima, Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.hist. Ineta Lipša, Guntis Šmidchens ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Krišs Salmanis. Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2017] 405, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 23 cm ISBN 9789984893310 (iesiets).

Saturs: Nācijas kartēšana un kultūras atmiņa 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā / Benedikts Kalnačs. Latvieši un vācbaltieši 19. un 20. gadsimta mijas literārajā kultūrā / Pauls Daija. Sievišķības konstruēšanas sociālie un kultūras aspekti 19. un 20. gadsimta mijas latviešu literatūrā / Eva Eglāja-Kristsone. Homofilā aktiera tēla ģenēze gadsimtu mijas literārajā kultūrā / Kārlis Vērdiņš.

Periods no 19. gadsimta 90. gadiem līdz Pirmā pasaules kara sākumam Latvijā ir raksturīgs ar iepriekš nepieredzētu estētisko un idejisko daudzveidību, kas atbalso norises citos Eiropas reģionos. Tas ir latviešu modernās kultūras nostiprināšanās laiks, ko raksturo ideju un vērtību plurālisms. Šo periodu mēdz apzīmēt ar franču valodas frāzi "fin de siècle" (gadsimta beigas) – terminu, kura sākotnējā nozīme saistīta ar atteikšanos no agrākās estētiskās pieredzes, kā arī ar noteikta laikmeta beigām un jauna posma sākumu. Šīs grāmatas mērķis ir pavērt ieskatu literatūras un kultūras sociālajā vēsturē, izsekojot mijiedarbei starp sociālajām pārmaiņām un kultūras procesu. Grāmatas autori pievēršas nācijas kartēšanai un kultūras atmiņai, latviešu un vācbaltiešu literārajām reprezentācijām, pārmaiņām sievietes identitātē un emancipācijas idejās, dzimtes un seksualitātes jautājumiem. Grāmatas centrā ir latviešu literatūras attīstība, bet, ņemot vērā ciešās saiknes dažādu kultūras jomu starpā, iezīmētas arī tendences gadsimtu mijas mākslā, mūzikā, teātrī, periodikā un populārajā kultūrā.

Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

Summary in English.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020