***

Ievads kvalitatīvā ķīmiskā analīzē

Augusts Ķešāns

1940

Cena
€ 30 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Latvijas valsts universitāte
Lpp. skaits: 304
Iesējums: Cietos vākos
Iespiedums: Otrais izdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Valoda: latviešu
Apraksts

Ķešāns, Augusts,  Ievads kvalitatīvā ķīmiskā analīzē / prof. A. Ķešāns.  Otrs, pārlabots un paplašināts izdevums. Rīga : Latvijas Valsts universitāte, 1940. 303, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. Latvijas Valsts universitātes Mācības grāmatu serija ; Nr. 1 .

Saturā: 1) Teorētiskā daļa. 2) Kvalitatīvā analīze. 3) Elementu raksturojums un ionu reakcijas.

Profesora Augusta Ķešāna (1881–1954) dzīve un darbs turpat 35 gadus saistās ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti (1920–1954) un dzīves nogalē – arī ar Latvijas PSR ZA Neorganiskās ķīmijas institūtu (1946–1954). Gandrīz divdesmit piecus gadus viņš vadījis Neorganiskās ķīmijas katedru (1930-54), lasījis neorganiskās ķīmijas kursu.A. Ķešāns ir plaši pazīstams kā Neorganiskās un analītiskās ķīmijas profesors un teicams lektors, kā borātu ķīmijas pētījumu pamatlicējs Latvijā un ķīmijas terminoloģijas veidotājs. Liels ir viņa devums zinātnes popularizēšanā. Viņš izaudzinājis ne vienu vien ķīmiķu paaudzi. No viņa mācību grāmatām smēluši zināšanas daudzi Latvijas ķīmiķi.

Augusts Ķešāns ir viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem.

The professor Augusts Ķešāns life and work of the professor (1881–1954) for nearly 35 years was connected with the University of Latvia (1929–1954) and in the later part of his life – also with the Institute of Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Latvian SSR (1946–1954). Furthermore, for almost 25 years, he was the head of the inorganic chemistry department (1930–1954) and delivered the course in inorganic chemistry. A. Ķešāns was well known as the professor of inorganic and analytical chemistry and as an excellent lecturer, as the founder of the research of borate chemistry in Latvia and the pioneer in chemistry terminology. He greatly contributed to the science community. He educated and guided several generations of chemists. Many Latvian chemists have learned from his chemistry text books.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020