***

Nopūtas vējā

Antons Austriņš

1920

Cena
€ 0 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: A. Gulbis
Lpp. skaits: 147
Iesējums: Brošēts
Ilustrators: Konrāds Ubāns (vāks)
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Austriņš, Antons, Nopūtas vējā : stāsti un miniatūras / Antons Austriņš. Rīga : A. Gulbja apg., [1920]. 147 lpp. ; 19 cm.

Antons Austriņš (1884–1934) – dzejnieks, rakstnieks, skolotājs

Vāku A. Austriņa grāmatai ''Nopūtas vējā'' zīmējis Konrāds Ubāns.

Konrāds Ubāns (1893-1981) latviešu gleznotājs, grafiķis, pedagogs.

Mācījies Odesas mākslas skolā (Одесское художественное училище, 1910) un Rīgas pilsētas mākslas skolā pie V. Purvīša, Jaņa Rozentāla, Jāņa Roberta Tillberga (1911–1915). Sākoties Pirmajam pasaules karam, skola tika slēgta, un 1915. gadā K. Ubāns devās bēgļu gaitās uz Krieviju, kur pusgadu mācījās Penzas pilsētas mākslas skolā (Пензенское художественное училище). 1917. gadā viņš tika mobilizēts Krievijas armijā un ieskaitīts2. Latviešu strēlnieku brigādē.

Konrāds Ubāns piedalījies un bijis dažādu mākslinieku grupu biedrs un dibinātājs.

Kopā ar Aleksandru Drēviņu, Kārli Johansonu un Valdemāru Toni nodibināja pulciņu “Zaļā puķe” 1919. gada vasarā K. Ubāns kopā ar Ģedertu Eliasu, Jēkabu Kazaku, Oto Skulmi, Niklāvu Strunki, Romanu Sutu un V. Toni dibināja Ekspresionistu grupu, ko 1920. gadā nosauca par Rīgas mākslinieku grupu. Darbojies arī Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogu apvienībā “Sadarbs”, taču 30. gados turpināja piedalīties Rīgas mākslinieku grupas izstādēs.

Antons Austrins, Noputas veja (Sighs in the Wind), Riga : A. Gulbis, 1920, p. 147

The Latvian writer Antons Austriņš (1884-1934).

The front cover of the book designed by Konrads Ubans.

Konrads Ubans (1893-1981) was Latvian painter, graphic artist, teacher. Studied at the Odessa School of Art (Одесское художественное училище, 1910) and at the Riga City School of Art with V. Purvītis, Janis Rozentāls, Jānis Roberts Tillbergs as teachers (1911–1915). At the beginning of the First World War, the school was closed, and in 1915 K. Ubāns fled to Russia, where he studied  at the Penza City School of Art (Пензенское художественноеучилище). In 1917 he was mobilized in the Russian army and enlisted in the 2nd Latvian Rifle Brigade.
Konrads Ubans has participated and had been a member and founder of various groups of artists. Together with Aleksandrs Drēviņš, Kārlis Johansons and Valdemārs Tone, they founded the group “Zaļā puķe”. In the summer of 1919, K. Ubāns together with Ģederts Elias, Jēkabs Kazaks, Otto Skulme, iklāvs Strunke, Romans Suta and Valdemars Tone founded the Expressionist Group, which in 1920 was renamed the Riga Artists' Group. He also worked in the Association of Latvian Academy of Arts teachers' group "Sadarbs", but continued to participate in the exhibitions of the Riga Artists Group.

Real maturity in his work can be seen as early as his paintings from the 1920s, when he richly uses motifs and atmosphere of impressionism.

Antons Austrins, Noputas veja (Sighs in the Wind), Riga : A. Gulbis, 1920, p. 147

See in Fraser, p. 48. Publishing and Book Design in Latvia:  a Re-discovery 1919-1940.

But take a note that J. H. Fraser has a mistake in attributing of cover design - not Niklāvs Strunke, but Konrāds Ubāns.

Pārdod tikai kopā ar kolekciju “Avangards. Konstruktīvisms”.

Lūdzu jautāt cenu.

More detailed annotation is in process.

Available only as a part of collection “Constructivism. Avant-garde”.

Please inquire about the price.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020