***

Angļu-latviešu vārdnīca / English-Latvian dictionary

Dzidra Kalniņa u.c.

2007

Cena
€ 70 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Avots
Lpp. skaits: 1248
Iesējums: Cietos vākos
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Apraksts

Angļu-latviešu vārdnīca : ap 85000 šķirkļu un 175000 tulkotu leksikas vienību = English-Latvian dictionary / sast. Dz. Kalniņa, E. Kičigins, K. Kvēle-Kvāle [u.c.] ; māksl. U. Baltutis. [Rīga] : Avots, 2007. 1241 lpp. ISBN 9789984757575

Ap 85 000 šķirkļu un 175 000 tulkotu leksikas vienību. Vārdnīcā saglabāta tradicionālā struktūra un fonētiskā transkripcija, iekļauts daudz juridisko, zinātnes un tehnikas, militāro, sporta, politikas, ekonomikas un informātikas jēdzienu, kā arī sarunvalodas un slenga leksikas. Dots plašs frazeoloģijas klāsts, norādītas britu un amerikāņu valodas īpatnības. Vārdnīcai ir vairāki pielikumi.

About 85 000 words and 175 000 lexical items. The dictionary gives phonetic transcription and includes terminology from law, science, technical, military, sports, political, economic and computer fields, as well as colloquial and slang vocabulary.

A wide range of phraseology is given, the peculiarities of the British and American languages are indicated. The dictionary has several attachments.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020