***

Sapņu karātavas

Alberts Birzmalnieks

1931

Cena
€ 0 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Zaļā vārna
Lpp. skaits: 32
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Ieraksts: Veltījums
Valoda: latviešu
Apraksts

Birzmalnieks, Alberts,  Sapņu karātavas : dzejoļi / Alberts Birzmalnieks. Rīga : Zaļā Vārna, 1931. 31 lpp. ; 17 cm.

Biedrības ''Zaļā vārna'' izdevums.

Dzejnieks Alberts Birzmalnieks (dz. Dūdiņš) (1909–1941), dzejoļu krājuma "Sapņu karātavas" (1931) un poēmas "Zaķusala" (1936) autors. Dzejā raksturīgas romantiskas alkas un protests pret sadzīves seklumu, hedonisms mainībā ar rezignētu skepsi. Jūtama Aleksandra Čaka tradīciju ietekme, ekspresīvs ritms, pilsētas ikdienišķo dzīves norišu poetizēšana. (Viesturs Vecgrāvis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.)

Periodikā publicējis arī stāstus. 1941. gadā notiesāts par sabiedriskās kārtības neievērošanu. 1941. gada jūnijā deportēts, miris Gulaga nometnē.

"Birzmalnieks pieder pie tiem dzejniekiem, kas organizēti "Zaļā vārnā". Ko tas nozīmē — organizēti dzejnieki? Zināms, to, ka tur veselai rindai sliktu "dzejdaru" pa vidu retumis uzejams pa talantam. Arī "Zaļā vārna" devusi pāris pieklājīgus dzejniekus. Nelūkojoties uz to, ka Birzmalniekam nav kaut cik spilgtas īpatnības, viņš pilnīgi iederas šīs biedrības labāko reprezentantu starpā. Viņa "Sapņu karātavas", salīdzinot ar citiem mūsu vidēji apdāvinātiem iesācējiem, pat ļoti izdevušās tajā ziņā, ka tur nav ačgārnību. Un tomēr būtu vēl patīkamāk, ja viņa gludi atskaņotajās vārsmās varētu atrast arī pa svaigai domai."
(Arturs Baumanis. Rakstnieki iesācēji. Daugava Nr. 10, 1.10,1931.)

Mākslinieku biedrība "Zaļā vārna" bija viena no Latvijas pirmās brīvvalsts laika mākslinieku grupām, kas tika dibināta 1925. gadā un pastāvēja līdz 1939. gadam. Tai bija raksturīga dažādu kultūras nozaru tuvināšanas tendence.

Šajā biedrībā bija apvienojušies jauni un neatzīti mākslinieki, mūziķi, aktieri un literāti, kuri darbojās sekcijās. Biedrība izdeva literatūras un mākslas žurnālu "Zaļā vārna" (1929. un 1931. gadā), grāmatas, katalogus un pastkartes.

Literātu sekcijas dalībnieku vidū minami tādi vārdi kā Žanis Unams, Kārlis Egle, Aleksandrs Čaks, Jānis Kadilis, Anna Sakse, Kārlis Eliass, Ēriks Ādamsons, Fricis Gulbis, Kārlis Eduards Rabācs, Austra Skujiņa un citi.

The poetry book Sapņu karātavas (The gallows of dreams) Alberts Birzmalnieks is published by the association Zaļā Vārna (The Green Crow).

The association of artists Zaļā vārna (The Green Crow) was one of the first groups of artists of Latvia, which was founded in 1925 and existed until 1939. It was characterized by the tendency to bring different cultural sectors closer together. Young and unrecognized artists, musicians, actors and writers, who worked in sections, had united in this association. The association published the literary and art magazine Zaļā varna (1929 and 1931), books, catalogs and postcards. Among the members of the literaty section, such names as Žanis Unams, Kārlis Egle, Aleksandrs Čaks, Jānis Kadilis, Anna Sakse, Kārlis Eliass, Ēriks Ādamsons, Fricis Gulbis, Kārlis Eduards Rabācs, Austra Skujiņa and others can be mentioned.

Grāmatā ir autora A. Birznieka veltījuma ieraksts ''draugam un dzejniekam Miljamam Bergam Rīgā, 8. III 33.g.)

The book is inscribed by author to his friend and poet Miljam Berg.

Grāmata saglabājusies kā jauna. Nodzeltējis papīrs, viss tīrs, kārtīgs.

The book condition is Fine, Like New. May have been read.

Pārdod tikai kopā ar kolekciju “Avangards. Konstruktīvisms”.

Lūdzu jautāt cenu.

Available only as  a part of collection “Avant-garde. Constructivism”.

Please inquire  about the price.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020