***

Русский книжный знак

Адарюков В.Я.

1921

Cena
€ 115 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdvējs: 7-ая типография М.С.Н.Х.
Lpp. Skaits: 41
Iesējums: Brošēts
Supervāks: Ir
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Lietota
Ieraksts: Exlibris
Valoda: krievu
Apraksts

Адарюков В.Я. Русский книжный знак /Первое приложение к «Среди коллекционеров».М.: 7-я типография М.С.Н.Х. (бывш. Мамонтова), 1921.
[4], 39, [2] с., 20 л. ил.; 22,6 × 17,6 см. Тираж 350 экземпляров.

Экземпляр Nr 97. Мягкая  издательская обложка.

В издательской орнаментированной обложке работы художника И. Рерберга. Потертости обложки. Надрывы по краям обложки.  Фрагментарные утраты на корешке. Внутри сохранность хорошая. Без титульной страницы.

Одно из самых первых исследований поистории русского экслибриса.

Адарюков Владимир Яковлевич (1863-1932) - российский историк искусства, библиограф и библиофил, музейный работник, литературовед, архивист, видный деятель российского библиотечного дела, исследователь книгии экслибриса.

Adaryukov V.YA. Russkiy knizhnyy znak. Pervoye prilozheniye k «Sredi kollektsionerov» .M .: 1921. 350 copies. Copy № 97.

Adaryukov V.Ya. Russian Book Mark. The first supplement to "Among collectors" . M .: 7th printing house of M.S.N.Kh. (formerly Mamontov), 1921.  350 copies. Copy Nr 97.

V. J. Ardjukova sarakstītā grāmata, pētījums par Krievijas Ex libris laika posmam līdz 1921. gadam. Grāmatā ielīmēti 20 gab. oriģinālie Ex libris gan melbalti, gan krāsu. Kopējā grāmatas tirāža 350 eksemplāri. Konkrētais piedāvājumā esošais eksemplārs numurēts ar Nr 97.

Grāmatas brošētais vāks cietis, ir izplēsumi. Nav titullapas. Iekšējās lapas visas tīras, kārtīgas, bez zudumiem.

Aizmugures vāka iekšpusē ielīmēta tirdzniecības vietas zīme (izpildīta grafiskā, ex libris formātā - veikals МОГИЗ.)Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020