***

Žūpu Bērtulis

Ludvigs Holbergs

1925

Cena
€ 10 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: K. Dūnis
Lpp. skaits: 48
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Otrais izdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Holberg, Ludvig,  Schuhpu Behrtulis (Jeppe) : joku luga peezos zehleenos no daņu semneeku dsihwes XVIII gadu simtenî / Latwiskojis Melnais-Alksnis.  2. eesp. [Walmeerâ ;Zehsîs : Apgahdajis un eesp. K. Duhnis. 1925]. 48 lpp.

Ludvigs Holbergs, Žūpu Bērtulis (Jeppe) ; joku luga piecos cēlienos no dāņu zemniek dzīves XVIII gadu simtenī; Cēsīs : Apgādājis un iespiedis K. Dūnis 1925; 48 lpp.

Tulkotājs Melnais Alksnis piezīmē pirmajam izdevumam raksta: '' ''Lustes spēles'' autors dāņu dramaturgs L. Holbergs dzimis Bergenā 1684.g., miris 1754.g. Šī luga Jaunā Stendera lokalizējumā, kā pirmais latviešu dramatiskais darbs, iznākusi jau 1790. gadā, bet uzvesta pirmā latviešu teātra izrādē Rīgā, 1868. gadā 2. jūnijā. Tagad - pasniedzot ''Žūpu Bērtuli" jaunajos svārkos - pēc iespējas pieturējos pie oriģināla, lai lokalizējot šis vecais vēsturiskais darbs nezaudētu savu oriģinalitāti."

''Lustes spēle no Viena Zemnieka, kas par Muižnieku pārvērsts tape''. (Tulk. Stenders jun., Jelgavā, 1790. g.)

Grāmata ''Žūpu Bērtulis'' publicēta vecajā ortogrāfijā.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020