***

Daži jautājumi par latviešu valodu K. Mīlenbaha izskaidroti

Kārlis Mīlenbahs

1891

Cena
€ 15 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Draviņa-Dravnieka apgādībā
Lpp. skaits: 35
Iesējums: Brošēts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Lietota
Valoda: latviešu
Apraksts

Mīlenbahs, Kārlis,  Daschi jautajumi par latweeschu walodu / K. Mühlenbacha isskaidroti. Jelgawa : H.J. Drawin-Drawneeka apgahdibâ, 1891; 35 lpp.

Kārlis Mīlenbahs, Daži jautājumi par latviešu valodu K. Mīlenbaha izskaidroti. Jelgava; H. J. Dravin-Dravnieka apgādībā, 1891; 35 lpp.

Dažādu valodas jautājumu problemātika, skaidrojumi un ieteikumi.

"Daži jautājumi par latviešu valodu" publicēta vecajā ortogrāfijā.

Kārlis Mīlenbahs (1853-1916) (arī Mülenbachs, Mühlenbachs, Muehlenbachs u. c.)

Kārlis Mīlenbahs (kopā ar Jāni Endzelīnu) ir “Latviešu valodas vārdnīcas” (1923‒1932) pamatšķirkļu veidotājs. Zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autors valodniecībā, literatūrzinātnē un folkloristikā, latviešu “jaunās” ortogrāfijas pamatlicējs.

Pētījis latviešu valodas sintakses, leksikas, ortogrāfijas jautājumus, pirmais Latvijā pievērsies vispārīgās valodniecības problēmām("Par valodas dabu un sākumu", 1891). Ap 100zinātnisku un populārzinātnisku darbu valodniecībā, literatūrzinātnē un folkloristikā autors, tie publicēti arī krievu un vācu valodniecībai veltītos izdevumos. T.s. jaunās ortogrāfijas pamatlicējs.

K. Mīlenbah’s book “Daži jautājumi par latviešu valodu” (Some questions about the Latvian language) is one of the erliest Milenbahs publications. (1891). Collection of articles on linguistic issues.

Kārlis Mīlenbahs (1853-1916) (his surname was formerly also written as Mühlenbach, Mühlenbachs, Mǖlenbachs or Mīlenbachs) (1853-1916) was the firstnative speaker of Latvian to devote his career to linguistics. He was the author of over a hundred scholarly articles on the language in Latvian, Russian, and German, but his main achievement was the Latvian-German dictionary that remains the most important lexicographical work on Latvian (the first four volumes were printed post humously between 1923 and 1932 in Riga; the dictionary was completed and expanded by Jānis Endzelīns, with whom Mīlenbahs co-wrote other works, including a major Latvian grammar).

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020