***

Jāzeps Vītols : raksti par viņa dzīvi un darbu 80 gados

1944

Cena
€ 9 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Latvju grāmata
Lpp. skaits: 491
Iesējums: Brošēts
Ilustrators: Ludolfs Liberts
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Laba
Valoda: latviešu
Apraksts

Jāzeps Vītols : raksti par viņa dzīvi un darbu 80 gados / rediģējis Jēkabs Graubiņš ; iekārtojis Ludolfs Liberts ; notis zīmējis Augusts Stūrītis. Rīga : Latvju Grāmata sadarbībā ar Mākslas un sabiedrisko lietu departamentu, 1944. 494, [1] lpp., [5] lpp. ielīmes : ilustrācijas, notis, portreti ; 23 cm

Grāmata bagātīgi ilustrēta ar krāsu un melnbaltām bildēm un fotogrāfijām.

Ietver rādītāju "Personas, lietas un vietas rakstu saturā" 470.-491. lpp.

Bibliogrāfija: 429.-469. lpp

Saturs: JĀZEPA VĪTOLA DZĪVE. Jāzepa Vītola dzīve / Jēkabs Vītoliņš. JĀZEPS VĪTOLS ATMIŅĀS UN VĒROJUMOS. Reminiscences / Aleksandrs Vītols ; tulk. Jēkabs Poruks. Jāzepa Vītola Pēterburgas laikmets 1880.-1918.g. / Jānis Sanders. Josifu Ivanoviču Vītolu atceroties / Nikolajs Čerepņins ; tulk. Jēkabs Graubiņš. Mana sastapšanās ar profesoru Jāzepu Vītolu / Žaks Handšins ; tulk. Kārlis Kārkliņš. Atmiņas par prof. Vītolu / Juhans Āviks ; tulk. Elīna Zālīte. Atmiņas par J. Vītolu / Gustavs Šķilters. Pēterpilī un citur. Atmiņu sirojums / Kārlis Kraujiņš. Jāzeps Vītols / Elza Stērste. Kā radušies daži J. Vītola darbi / Kārlis Kalējs. Pirmā sastapšanās / Jāzeps Mediņš. Kas smieklam nesasmēja, tas pats lieti nederēja / Malvīne Vīgner-Grīnberga. Kādu prieku var sagādāt nedaudzi atzinīgi vārdi / Erna Poruka. Rinkusu Andreja rags / Indriķis Cīrulis. Ricordanza / Ludmila Goman-Dombrovska ; tulk. Jēkabs Poruks. Prof. J. Vītols - koŗa diriģents / Ernests Brusubārda. Kopā ar Jāzepu Vītolu koncertos un paidagoģiskā darbā / Edite Martinson-Eferte. Profesors Jāzeps Vītols - Latvijas konservātorijas rektors / Alfrēds Ozoliņš. Manas atmiņas par Jāzepu Vītolu / Paula Līcīte. Atmiņas / Milda Spudiņa. Gaujienā / Ērika Akmentiņa. Daži brīži kopā ar Jāzepu Vītolu / Jēkabs Graubiņš. Ar mudinājumu, stingrību un izturību/ Lūcija Garūta. Asprātība un humors / Rūdolfs Vanags. Prof. J. Vītola humors un aforismi / Jānis Cīrulis. Atmiņas par prof. Vītolu / Tikla Ilstere. Caur divējām brillēm / Voldemārs Upenieks. Ar mēru un gaumi / Helmers Pavasars. Respektējot mācekļu individualitāti / Leonids Slaucītājs. Sargs un draugs / Velta Oše. Atmiņas par prof. Jāzepu Vītolu / Ērika Freimane. "Kas nu rādīs?" / Alberts Jērums. Mans skolotājs / Jēkabs Poruks.                              S

aturs: Profesors Jāzeps Vītols Teoloģijas fakultātes saimē / Milda Zālīte. Profesora Jāzepa Vītola darbība L.U. Teoloģijas fakultātē / O. Sakārnis. JĀZEPA VĪTOLA DARBI. Jāzepa Vītola orķestŗa mūzika / Emīls Dārziņš. Jāzepa Vītola beidzamie simfōniskie darbi / Ādolfs Ābele. Jāzepa Vītola klavieŗdarbi / Jānis Zālītis. Jāzepa Vītola koŗa dziesmas / Jēkabs Graubiņš. Jāzepa Vītola vokālā lirika / Jānis Zālītis. Jāzeps Vītols mūsu garīgajā mūzikā / Jānis Cīrulis. Jāzepa Vītola tautasdziesmu harmonizējumi / Jēkabs Graubiņš. Jāzeps Vītols - mūzikas rakstnieks / Knuts Lesiņš. RĀDĪTĀJI UN REĢISTRS. Raksti. Bibliografiski materiāli / Kārlis Egle. Jāzepa Vītola skaņdarbi / Eduards Kalniņš.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020