***

Rīga, kuras nav : Never - built Riga : Ein Riga, das es nie gegeben hat

Jānis Lejnieks

1998

Cena
€ 40 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Zinātne
Lpp. skaits: 399
Iesējums: Cietos vākos
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Valoda: latviešu
Apraksts

Lejnieks, Jānis,  Rīga, kuras nav = Never-built Riga = Ein Riga, das es nie gegeben hat / Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība. Rīga : Zinātne, 1998. 397, [2] lpp. : il. Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi . ISBN 5796611917

Grāmata iepazīstina ar celtnēm, kuras Rīgai projektētas, bet nekad nav tikušas uzbūvētas. Būdamas pārsteidzošas un fantastiskas, tās tomēr palikušas arhitektu zīmējumos. Grāmatas pielikumā dots 20. gadsimta nozīmīgāko projektu konkursu saraksts un nozīmīgāko Rīgas ielu nosaukumu izmaiņu saraksts, kā arī personu rādītājs.

The book introduces to the buildings that have been designed for Riga, but have never been built. Being amazing and fantastic, they still remain in the architects' drawings. The appendix to the book contains a list of the most significant project competitions of the 20th century and a list of the most significant changes in the names of Riga streets, as well as an index of persons.

Lots of illustrations, photos and drawings.

Summary in Englis hand German.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020