***

Vanem Imanta / Brīvie latvieši un igauņi

Garlibs Merķelis

1905

Cena
€ 26 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: A. Gulbis
Lpp. skaits: 55 + 143
Iesējums: Cietos vākos
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Lietota
Valoda: latviešu
Apraksts

Merkel, Garlieb Helwig,  Vanem Imanta : latviešu teika / no G. Merkeļa ; tulkojis Aleksandrs Buhmanis. Sv. Pēterburga : A. Gulbja apgādībā, [1905] xii, 54 lpp., [1] lp. iel. : il. ; 21 cm.

Merkel, Garlieb Helwig,  Wanem Imanta : latweeschu teika / no G. Merkeļa ; tulkojis Aleksandrs Buhmanis. Sw. Peterburga : A. Gulbja apgādībā, [1905]. xii, 54 lpp., [1] lp. iel. : il. ; 20 cm.

1802. gadā publicētais “Vanems Imanta: latviešu teika” (Wannem Ymanta: eine lettische Sage, latviski 1905. gadā) ir romantiski vēsturisks sacerējums, kur idealizētā formā attēlota latviešu un igauņu dzīve, paražas, mitoloģija pirms kristianizācijas, kā arī cīņas ar krustnešiem, vēsturiski fakti sapludināti ar māksliniecisku fantāziju.

Merkel, Garlieb Helwig,  Brihwee latweeschi un igauņi : peemiņas raksts 1820. gada 6. janwarī Rigā noswinetajeem brihwibas swehtkeem / no G. Merkeļa ; tulkojis Aleksandrs Buhmanis. Pēterburga : A. Gulbja apgādībā, [1905]. 143 lpp.

Merķelis darbā "Brīvie latvieši un igauņi" (1820), kas bija caram Aleksandram I veltīts sacerējums, slavēja brīvlaišanas reformu. Par šo, kā arī citiem zemnieku brīvlaišanai veltītiem darbiem monarhs piešķīra autoram 300 sudraba rubļu lielu mūža pensiju.

Abi piedāvājumā esošie G. Merķeļa darbi ir pirmizdevumi, pirmie tulkojumi latviešu valodā. Merķelis visus savus darbus sacerējis vāciski.

Abas grāmatas iesietas vienā konvolūtā. Bibliotēkas iesējums, cietos vākos. Norakstīts no Aizputes Latviešu biedrības bibliotēkas.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020