***

Domas par latviešu mitoloģiju

Aldis Pūtelis

2019

Cena
€ 15 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Zinātne
Lpp. skaits: 415
Iesējums: Cietos vākos
Iespiedums: Pirmizdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Valoda: latviešu
Apraksts

Pūtelis, Aldis  Domas par latviešu mitoloģiju : kā tika meklēts latviešu panteons / Aldis Pūtelis ; redaktors Aivars Kļaviņš ; mākslinieks, vāka dizains: Andris Nikolajevs ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Rīga : Zinātne, [2019] 415 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm ISBN 9789934549724

Kā radušies daudzie mūsdienās izplatītie priekšstati par dažādajiem mītiem un pasaules tautu mitoloģiju?
Šajā pētījumā autors vērtē ziņas par latviešu mitoloģiju un kultu, kas atrodamas dažādos rakstītajos avotos, latviski atstāstot šo darbu saturu un sastatot šo avotu veidotās versijas, meklējot ziņu pirmavotus, kā arī analizējot iespējamo izplatīto motīvu izcelsmi agrāk izveidotā rakstītajā tradīcijā. Darbs noraida uzskatu, ka ar fantāziju un dievību jaunradi nodarbojušies jaunlatvieši vai arī 17. gadsimta vēsturnieki, izsekojot dažādo ziņu attīstību rakstītos avotos, ievērojot reizēm pārāk brīvas interpretācijas radītās sekas un pārpratumus. Tādējādi tiek pierādīta vairāku latviešu folklorā neapstiprināto ziņu senāka izcelsme, kuras konkrēti avoti arī varētu nebūt vien autoru iztēle, taču šo avotu problēma pašlaik nav atrisināma.

Aldis Pūtelis; Thoughts on Latvian Mythology, Riga: Zinatne, 2019,

You will find facsimils, ilustrations, maps and bibliograpy in the book. The Summmary is given in English.

In this study, the author evaluates information about Latvian mythology and cult found in various written sources, recounting the content of these works in Latvian and compiling versions of these sources, searching for sources of information, as well as analyzing the possible origins of common motifs in a previously established written tradition. The older origin of several unconfirmed news in Latvian folklore is proved.

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020