***

Aizvestie : 1941. gada 14. jūnijs / Aizvestie : 1949. gada 25. marts

2007

Cena
€ 50 EUR
Pirkt | Buy now
Jautāt cenu! / enquire for price!
gunas.gramatas.online@gmail.com
Specifikācija
Izdevējs: Latvijas Valsts arhīvs
Lpp. skaits 811 +
Iesējums: Cietos vākos
Ilustrators: Ilmārs Blumbergs
Iespiedums: Otrais izdevums
Kvalitāte: Kā jauna
Valoda: latviešu, angļu, krievu
Apraksts

Aizvestie : 1941. gada 14. jūnijs Aizvestie : 1949. gada 25. marts 1. daļa [Aizputes apriņķis - Kuldīgas apriņķis] ; 2. daļa [Liepājas apriņķis - Viļānu apriņķis].

Aizvestie : 1941. gada 14. jūnijs / izdevumu sagatavojuši: Ainārs Bambals ... [un citi] ; zinātniskais redaktors Elmārs Pelkaus ; redaktores: Guna Pence, Līga Vītola ; tulkotāji: Jānis Riekstiņš (latviešu valodā), Viktorija Koļļegova (krievu valodā), Andrejs Veisbergs (angļu valodā) ; mākslinieks Ilmārs Blumbergs ; kartogrāfs Ronalds Krūmiņš.  2. papildinātais izdevums. Rīga : Latvijas Valsts arhīvs : Nordik, c2007 811 lpp., 2 nenumurētas lp. ielīmes : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, shēmas, tabulas ; 31 cm. ISBN 9984675556 (iesiets).

Grāmata ļaus labāk izprast 1941. gada 14. jūnija notikumus kā Latvijas, tā arī starptautiskajai sabiedrībai. Autori ir apzinājuši un analizējuši deportācijas sagatavošanu, norisi, apjomus, ekonomiskās, demogrāfiskās un sociālās sekas. 1. izdevums iznāca 2001. gadā. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: [753.]-801. lpp. Teksts latviešu valodā ; kopsavilkums angļu un krievu valodā.

Summary in English and Russian

Aizvestie : 1949. gada 25. marts / sagatavotāji: Andra Āboliņa ... [un citi] ; vēsturiskā pētījuma zinātniskā redaktore Daina Bleiere ; redaktore Guna Pence ; tulkotāji: Andrejs Veisbergs (angļu valoda), Ieva Jansone, Jānis Riekstiņš (latviešu valoda) ; mākslinieks Ilmārs Blumbergs ; kartogrāfs Ronalds Krūmiņš. Rīga : Latvijas Valsts arhīvs : Nordik, c2007 2 sējumi : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, shēmas, tabulas ; 31 cm. ISBN 9789984954882 (1. daļa). (iesiets).

Ietver deportēto personu alfabētisko rādītāju.

Saturs: 1. daļa [Aizputes apriņķis - Kuldīgas apriņķis] ; 2. daļa [Liepājas apriņķis - Viļānu apriņķis].

Grāmatu ievada vēsturisks, uz nozīmīgas avotu un literatūras bāzes radīts pētījums par 1949. gada 25. marta deportāciju. Dokumentu sadaļā publicēti deportāciju raksturojoši dokumenti, pēc kuriem lasītājs pats var vērtēt notikumus. Izsūtīto Latvijas iedzīvotāju saraksts publicēts, lai saglabātu šo cilvēku piemiņu, godinātu tos, kas atgriezās, un pieminētu visus, kuri neatkarīgās Latvijas valsts atjaunošanu vairs nepiedzīvoja.

Daļa teksta paralēli latviešu un angļu valodā.

Partly the text is in English and Russian

Visas tiesības aizsargātas © gunasgramatas.lv, 2020